Kundtjänst

 

Frågor? Här har vi samlat nyttig information för dig som är webbshopskund.

 

RETURINSTRUKTIONER FÖR UTBYTESENHETER                           

                                                                                   

Returadress:

Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB

Värendsvägen 10

360 23  ÄLMEBODA

                               

INSTRUKTIONER FÖR RETUR AV UTBYTESENHETER

För retur kan vilket transportbolag som helst användas. Vid retur måste godset vara märkt för att vi skall kunna identifiera och hantera godset. Om möjligt bifoga följesedeln eller märk godset på annat lämligt sätt. 

Transportbolag som DB Schenker, DHL, DSV tar idag inte emot kontant betalning för transport utan kräver ett giltigt fraktavtal/kundnummer samt att fraktsedlar alltid skall medfölja godset. Om fraktavtal saknas kan ni returnera på vårt fraktavtal med DB Schenker enligt nedan information.

OM RETURFRAKT PÅ VÅRT FRAKTAVTAL ÖNSKAS, vänligen kontakta oss på 0477-54800 för att erhålla fraktsedlar för returtransport med DB Schenker. Kostnaden för returtransporten avgår då när kreditering av utbytesenheten/stomavgiften sker.

Returer som transporteras skall returneras i original pallemballage för att minimera fraktkostnaden och underlätta utfärdandet av korrekta fraktsedlar.

MOTORER Skall vara avtappade på olja och kylvätska samt fastsatta/säkrade på pall på det sätt att godset klarar lastbilstransport. 

HYDRAULPUMPAR, HYDRAULMOTORER OCH ÖVR. DIESELUTRUSTNING skall vara avtappade på olja/dieselolja och pluggade där så behövs för att undvika läckage under transporten.

Underlåtenhet att tappa ur kylvätska/olja/dieselolja eller för dålig paketering/emballering av gods kan leda till läckage eller andra transportskador under returtransporten. Om detta inträffar förbehåller vi oss rätten att debitera kostnader för ev. rengöringskostnad av transportfordonet och andra följdkostnader. Är utbytesenheten transportskadad som följd av undermålig emballering/säkring och därför inte kan reklameras till transportbolaget förbehåller vi oss rätten att inte kreditera utbytesavgiften/ stomkostnaden i sin helhet.