Kundtjänst

 

Frågor? Här har vi samlat nyttig information för dig som är webbshopskund.

Integritetspolicy

Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB ("vi") värnar om din personliga integritet. Vi strävar alltid efter att på bästa sätt skydda dina personuppgifter och följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Policyn gäller för alla kunduppgifter som samlas in via webbplats, telefon eller e-post. Policyn gäller även för dig som har ett registrerat användarkonto hos oss.

Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB, org. nr 556676-2075, med adress Värendsvägen 10, 362 98 Älmeboda, telefonnr. 0477-54800 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss såsom ditt personnummer, namn, e-postadress, hemadress och telefonnummer. Dessa uppgifter behandlas i syfte att administrera ett köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Utöver de personuppgifter som nämns ovan behandlar vi även din fakturahistorik.

Vi kan i detta syfte dela ovan nämnda personuppgifter med våra samarbetspartners såsom kreditföretag för kreditupplysning, transportföretag för transport av din beställning till vald leveransadress. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet avseende ditt köp. Ditt personnummer behandlar vi endast för att inhämta kreditupplysning i samband med ett köp.

Dina personuppgifter sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i samband med leverans av det du köpt samt hantering av eventuella returer eller andra förekommande ärenden som rör ditt köp. Dina personuppgifter kan sparas längre tid i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag. För dig som har ett registrerat användarkonto hos oss, behandlar vi samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss eller begär att vi skall radera vissa uppgifter.

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit åtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att förhindra att obehöriga att få tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har nödvändig kunskap och instruktioner att hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. De datasystem där personuppgifter behandlas och lagras är lösenordsskyddade.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller delar av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. I enlighet med gällande lagstiftning har du även rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss. Om du vill ha sådan information skall du skicka en skriftlig begäran till oss per post till adressen som anges ovan. Begäran skall vara undertecknad av dig.

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt, använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har även rätt att kräva att behandlingen begränsas. Du kan också framställa klagomål till datainspektionen som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.