Kundtjänst

 

Frågor? Här har vi samlat nyttig information för dig som är webbshopskund.

Köpvillkor

 

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när du eller ett företag du företag gör en beställning från oss via telefon, e-post eller via hemsidan.

Det är möjligt för både privatpersoner och företag att lägga beställningar och villkoren gäller för såväl företag som privatpersoner. Notera att vissa delar skiljer sig åt beroende på om du gör beställningen som konsument eller företag. Du som handlar behöver vara över 18 år.

 

2. Avtal och beställning

Vid beställning ingås avtal mellan Kunden (dvs dig eller det företag du representerar) och Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB ("Älmeboda"). Älmeboda förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (tex om du upgett felaktiga personuppgifter).

 

3. Produktinformation mm.

Älmeboda reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen såsom t.ex fel i produktbeskrivningen eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller annan felaktig information. Älmeboda har rätt att korrigera sådan fel och att ändra eller uppdatera informatione på webbplatsen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en beställd produkt kommer Älmeboda att meddela Kunden detta och invänta godkännande av beställningen.

Bilder över produkten på webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial skall uteslutande ses som illustrationer. Älmeboda ansvarar inte för information som kommer från tredje part. Om kunden använder en tillverkares artikelnummer på webbplatsen är det endast som referens och skall inte tolkas som att Älmeboda reservdelar är originaldelar till de maskiner eller applikationer som delarna passar till.

 

4. Priser, avgifter och betalning

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten avtalats eller angetts på webbplatsen om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder detta. Samtliga priser anges i svenska kronor och exklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella fraktkostnader. Dessa anges separat. 

Kunden kan betala sitt köp via Swish, Kortbetalning eller faktura. Vid fakturaköp görs alltid en kreditupplysning i anslutning till beställningen. Älmeboda förbehåller sig rätten att inte erbjuda alla betalsätt på webbplatsen.

Om kunden har särskilda krav på att viss information skall anges på fakturan, ansvarar kunden för att lämna sådan information till Älmeboda vid beställning. 

 

5. Leverans och transport

Frakt tillkommer vid beställning om inte annat har uttrycklingen angivits. För mer information se information under Frakter.

Varor som finns i lager skickas normalt samma dag om beställning sker före 14:00 med viss reservation med avseende på begagnade reservdelar. Transporttiden varierar beroende på ankomstort och hur transportören trafikerar ankomstorten samt vilken transporttjänst som valts.

5.1 Transportskador

Synliga skador på förpackningen eller godset skall av mottagaren noteras på fraktsedeln vid mottagandet innan fraktsedeln signeras och lämnas till transportören. Underlåtenhet att notera synliga skador kan leda till avslag på transportreklamationen till transportören. Om så är fallet är inte Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB skyldig att ersätta reservdelen/varan.

Dolda skador skall reklameras antingen till Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB eller till transportbolaget inom 7 dagar efter mottagandet. Senare inkommen reklamation av dold skada godkännes ej.

5.2 Ångerrätt

Vid köp av distans för dig som är konsument gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentlagstiftning. Det innebär att du som privatperson har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att produkten mottagits. Om du vill ha rätt till full återbetalning för produkten får du inte hantera produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt. I annat fall har Älmeboda rätt att göra ett skäligt värdeminskningsavdrag. Ångerrätten gäller inte en produkt som tillverkats i enlighet med Kundens anvisningar.

Om du vill ångra köpet skall du, innan ångerfristen löpt ut, klart och tydligt meddela Ålmeboda detta. Kunden skall dessutom uppge relevant information för hantering av returen. Vid utövande av ångerrätten är det du som kund som står för returfrakten och som ansvara för produktens skick tills dess att den returnerats till Älmeboda. När produkten inkommit i retur återbetalar älmeboda snarast beloppet du betalat på överenskommet vis.

 

6. Bytes- och returrätt

Utöver ångerrätten erbjuder vi returrätt på lagervaror i vårt ordinarie sortiment. Returrätt på varor som vi beställt från leverantör på kundens önskemål sker retur efter överenskommelse. Returavgift kan förekomma på dessa varor. För retur skall varan vara oanvänd och i förväg anmäld till oss. Om returen beror på att Älmeboda levererat del vara står vi för returfrakten. I annat fall är det Kunden som står för returfrakten och Älmeboda har rätt att göra avdrag för returfrakt i de fall retur sker med Älmebodas fraktavtal.

 

7. Reklamation

Du som konsument har alltid rätt att reklamera en vara i upp till 3 år från det att du mottog varan. För kund som inte är konsument gäller 2 års reklamationsrätt. Kunden skall så snart som möjligt, efter att felet har upptäckts kontakta Älmeboda. För att vara en giltig reklamation måste reklamationen göras i skälig tid efter det att kunden märkt eller borde märkt felet. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet skall alltid betraktas som skäligt.

 

8. Garanti

Vi lämnar 1 års garanti på nya produkter räknat från leveransdatum. Garanti gäller inte på nya slitagedelar såsom belägg och dylikt.

Garanti gäller inte om varan monterats felaktigt, hanterats felaktigt eller utsatts för annan påverkan än vad produkten är avsedd för. Garanti gäller inte heller om ingrepp gjorts på felaktig vara utan vårt medgivande.

Vi accepterar inte kostnader för montering/demontering av felaktig vara. Vi ersätter inte heller följdkostnader orsakade av den ursprungliga varan eller kostnader för produktionsbortfall och/eller maskinstillestånd. 

 

9. Kunduppgifter och Kundkonto mm

Älmeboda är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur Älmeboda hanterar dina personuppgifter kan du läsa om i Älmeboda integritetspolicy.

Du som är registrerad kund på vår webbplats är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter så att ingen obehörig har åtkomst till detta. Om Älmeboda misstänker att ett kundkonto missbrukas eller användandet bryter mot villkoren har Älmeboda rätt att stänga av kunden och/eller dig som användare.

Älmeboda förbehåller sig rätten när som helst ändra i dessa villkor. Alla ändringar i dessa villkor kommer att publiceras på Webbplatsen.