Mina uppgifter

Fakturaadress

Leveransadress

Lösenord

Personuppgifter

Genom att fylla i och skicka in detta formulär ger du ditt samtycke till att lämnade uppgifter får lagras och behandlas av Älmeboda Maskinservice. Lämnade uppgifter behandlas för att vi ska kunna registrera dig som kund och för att fullgöra vårt avtal mot dig när du handlar i vår webbshop. Uppgifterna lagras så länge som lagen tillåter eller kräver.

Jag har tagit del av informationen och ger mitt samtycke till behandlingen och lagringen av mina personuppgifter.