Kundtjänst

 

Frågor? Här har vi samlat nyttig information för dig som är webbshopskund.

 

RETURINSTRUKTIONER FÖR: UTBYTESENHETER                           

                                                                                   

Returadress:

Älmeboda Maskinservice Förs AB

Värendsvägen 10360 23  ÄLMEBODA

                               

RETURSEDEL (GUL LAPP) SKALL ALLTID BIFOGAS UTBYTESENHETEN!!

UTBYTESENHETER RETURNERAS PÅ KÖPARENS BEKOSTNAD OCH ANSVAR dvs. Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB står inte för returfrakten eller skador uppkomna under transport. För retur kan vilket transportbolag som helst användas under förutsättning att retursedel (gul lapp) medföljer godset. Retursedeln kan inte användas som fraktsedel utan är endast för vår interna identifiering av godset. Om retur sker med alternativet BUSSGODS var vänlig meddela oss detta då godset inte ankommer till ovan adress utan blir liggande på utlämningsstället.

Transportbolag som DB Schenker, DHL, DSV tar idag inte emot kontant betalning för transport utan kräver ett giltigt fraktavtal/kundnummer samt att fraktsedlar alltid skall medfölja godset. Om fraktavtal och möjlighet till att skriva ut fraktsedlar saknas kan ni returnera på vårt fraktavtal med DB Schenker enligt nedan information.

OM RETURFRAKT PÅ VÅRT FRAKTAVTAL ÖNSKAS, vänligen kontakta oss på 0477-54800 för att erhålla fraktsedlar för returtransport med DB Schenker. Kostnaden för returtransporten avgår då när kreditering av utbytesavgiften/stomavgiften sker.

Pallgods som transporteras på Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB fraktavtal skall returneras i original pallemballage för att minimera fraktkostnaden och underlätta utfärdandet av korrekta fraktsedlar.

MOTORER Skall vara avtappade på olja och kylvätska samt fastsatta/säkrade på pall på det sätt att godset klarar lastbilstransport. Retursedel (gul lapp) skall alltid medfölja.

HYDRAULPUMPAR, HYDRAULMOTORER OCH ÖVR. DIESELUTRUSTNING skall vara avtappade på olja/dieselolja och pluggade där så behövs för att undvika läckage under transporten.

Underlåtenhet att tappa ur kylvätska/olja/dieselolja eller för dålig paketering/emballering av gods kan leda till läckage eller andra transportskador under returtransporten. Om detta inträffar förbehåller vi oss rätten att debitera kostnader för ev. rengöringskostnad av transportfordonet och andra följdkostnader. Är utbytesenheten transportskadad som följd av undermålig emballering/säkring och därför inte kan reklameras till transportbolaget förbehåller vi oss rätten att inte kreditera utbytesavgiften/ stomkostnaden i sin helhet.

FÖR ÖVRIGA GARANTI- OCH LEVERANSVILLKOR, ÖVRIGA RETURVILLKOR SAMT REKLAMATIONER, SE BAKSIDAN AV DETTA BLAD ALTERNATIVT BAKSIDAN PÅ ORIGINALFAKTURAN.

 

GÄLLANDE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR, GARANTIÅTAGANDE, REKLAMATIONER SAMT RETURRÄTT

 

GARANTIÅTAGANDE OCH REKLAMATIONER

Garantin omfattar 12 månader för nya reservdelar och 6 månader för renoverade delar under förutsättning att monterings- och serviceanvisningar har följts och att ingen annan onormal hantering har förekommit. Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB förbehåller sig rätten att kontrollera om varan omfattas av garantiåtagandet. Normalt görs den undersökningen i egen regi men i vissa fall kräver underleverantören att varan returneras till dem för kontroll. Garantin gäller från leveransdatum och omfattar endast varan till det fakturerade priset. Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB ersätter inte andra kostnader såsom extra arbete, montering/demontering, stillestånd och bärgning m.m. inom ramen för garantin.

Begagnade delar omfattas ej av normal garanti.  För mer information eller frågor kontakta ansvarig säljare.

För retur av varor som omfattas av ovan garantiåtagande eller för varor som omfattas av reklamationsrätten enligt konsumentköplagen kontakta ansvarig säljare INNAN retur sker.

OBS: Följesedel skall alltid bifogas för returer avseende garanti/reklamationsärenden.

 

RETURRÄTT PÅ RESERVDELAR FRÅN ORDINARIE SORTIMENT

Begagnade, renoverade och nya reservdelar från ordinarie sortiment återtages utan returavgift under förutsättning att reservdelen/delarna returneras oskadade, omonterade och i obruten förpackning inom 30 dagar. Fraktkostnad på fakturan och returfrakt bekostas alltid av köparen. Retur i alla andra övriga fall sker endast efter överenskommelse med ansvarig säljare.

OBS: Följesedel skall alltid bifogas retursändningen!

 

RETURRÄTT FÖR ICKE ORDINARIE SORTIMENT

På kunds begäran speciellt hemtagna reservdelar, normalt ej lagerförda artiklar och andra beställningar utanför ordinarie sortiment återtages normalt sett inte. Kontakta ansvarig säljare för mer information.

OBS: Följesedel skall alltid bifogas en ev. retursändning!

 

TRANSPORTSKADOR

Synliga skador på förpackningen eller godset skall av mottagaren noteras på fraktsedeln vid mottagandet innan fraktsedeln signeras och lämnas till transportören. Underlåtenhet att notera synliga skador kan leda till avslag på transportreklamationen till transportören. Om så är fallet är inte Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB skyldig att ersätta reservdelen/varan.

Dolda skador skall reklameras antingen till Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB eller till transportbolaget inom 7 dagar efter mottagandet. Senare inkommen reklamation av dold skada godkännes ej.

 

ÄGANDERÄTT

Äganderätten till levererade varor övergår till köparen när köpeskillingen till fullo är erlagd.