Kundtjänst

 

Frågor? Här har vi samlat nyttig information för dig som är webbshopskund.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR, GARANTIÅTAGANDE, REKLAMATIONER SAMT RETURRÄTT

GARANTIÅTAGANDE OCH REKLAMATIONER

Garantin omfattar 12 månader för nya reservdelar och 6 månader för renoverade delar under förutsättning att monterings- och serviceanvisningar har följts och att ingen annan onormal hantering har förekommit. Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB förbehåller sig rätten att kontrollera om varan omfattas av garantiåtagandet. Normalt görs den undersökningen i egen regi men i vissa fall kräver underleverantören att varan returneras till dem för kontroll.

Garantin gäller från leveransdatum och omfattar endast varan till det fakturerade priset. Om garantiarbete eller ersättning utgår inom ramen för garantin, förlängs inte garantitiden. Det är fortfarande ursprungligt inköpsdatum som gäller.

Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB ersätter inte andra kostnader såsom extra arbete, montering/demontering, stillestånd och bärgning m.m. inom ramen för garantin. 

Begagnade delar omfattas ej av normal garanti.  För mer information eller frågor kontakta ansvarig säljare. 

För retur av varor som omfattas av ovan garantiåtagande eller för varor som omfattas av reklamationsrätten enligt konsumentköplagen kontakta ansvarig säljare innan retur sker.

Följesedel skall alltid bifogas för returer avseende garanti/reklamationsärenden för att vi skall kunna hantera ärendet.

 

RETURRÄTT PÅ RESERVDELAR FRÅN ORDINARIE SORTIMENT

Begagnade, renoverade och nya reservdelar från vårt ordinarie sortiment återtages utan returavgift under förutsättning att reservdelen/delarna returneras oskadade, omonterade och i obruten förpackning inom 30 dagar. Fraktkostnad på fakturan och returfrakt bekostas alltid av köparen. Retur i alla andra övriga fall sker endast efter överenskommelse med ansvarig säljare.

Följesedel skall alltid bifogas retursändningen.

 

RETURRÄTT FÖR ICKE ORDINARIE SORTIMENT

På kunds begäran speciellt hemtagna reservdelar, normalt ej lagerförda artiklar och andra beställningar utanför ordinarie sortiment återtages normalt sett inte. Kontakta ansvarig säljare för mer information.

Följesedel skall alltid bifogas en ev. retursändning!

 

TRANSPORTSKADOR

Synliga skador på förpackningen eller godset skall av mottagaren noteras på fraktsedeln vid mottagandet innan fraktsedeln signeras och lämnas till transportören. Underlåtenhet att notera synliga skador kan leda till avslag på transportreklamationen till transportören. Om så är fallet är inte Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB skyldig att ersätta reservdelen/varan.

Dolda skador skall reklameras antingen till Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB eller till transportbolaget inom 7 dagar efter mottagandet. Senare inkommen reklamation av dold skada godkännes ej.

 

ÄGANDERÄTT

Äganderätten till levererade varor övergår till köparen när köpeskillingen till fullo är erlagd.